Onvergetelijk Avontuur!

Privacyreglement

Inleiding

Wij willen zorgvuldig en netjes omgaan met je persoonsgegevens. Dat is enerzijds verplicht vanuit de privacywetgeving. Anderzijds vinden we het vanzelfsprekend. In dit privacyreglement staat omschreven hoe we met je persoonsgegevens en je privacy omgaan als je je inschrijft als cursist of een vrijwilligersovereenkomst met Europagaai hebt. Heb je toch nog vragen hierover? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!

Artikel 1 Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag ‘noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst’.

 1. Het doel van deze verwerking is onder meer het inschrijven van cursisten voor onze cursussen.
 2. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om materiaalhuur uit te leveren die via onze website zijn aangevraagd. Ook voor onze vrijwilligers verwerken wij persoonsgegevens voor de correspondentie en vergoedingen.
 3. Ook gebruiken wij je gegevens om je te informeren over nieuw geplande opleidingen.

Artikel 2 Vastlegging

Voor de administratie is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van cursisten en vrijwilligers vast te leggen.

De volgende persoonsgegeven kunnen worden vastgelegd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Lengte in cm
 • Gewicht in kg
 • Wetsuitmaat
 • Kajak niveaus eventueel relevantie en behaalde kajakdiploma’s
 • Zwemvaardigheid
 • Allergie/aandoening die van invloed kan zijn op de veiligheid bij deelname aan een cursus

Artikel 3 Bewaartermijn en verwijdering

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat:

 1. Persoonsgegevens worden voorafgaand en gedurende de looptijd van de cursus bijgehouden.
 2. Na afloop van de cursus worden de persoonsgegevens bewaard om cursisten op de hoogte te houden van nieuwe cursussen.
 3. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het bijhouden van het vaarniveau. Dit is maximaal voor een periode van vijf jaar na afloop van de laatst genoten cursus.
 4. Cursisten en vrijwilligers verzoek hun persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen.
 5. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden na twee jaar na opzegging van de vrijwilligersovereenkomst verwijderd.

Artikel 4 Verstrekking

De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien dan wel verstrekt aan vrijwilligers die beroepsmatig betrokken zijn bij de cursus van de cursist.

Artikel 5 Klachten omtrent privacy

Indien cursisten of vrijwilligers ontevreden zijn over de wijze van het verwerken van de persoonsgegevens, kan een klacht hierover worden ingediend bij Europagaai. Daarnaast kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 Verplichting verstrekking gegevens

Cursisten zijn formeel niet verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het voor de normale gang van zaken bij het organiseren en uitvoeren van een cursus wel noodzakelijk om over bepaalde persoonsgegevens te beschikken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het feit dat kajakvaardigheden voor de eigen veiligheid worden bijgehouden of bepaalde gegevens om je te kunnen voorzien van goed passend kajakmateriaal.

Artikel 7 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 1. Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 2. Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 3. Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Europagaai gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
Boek Nu