Tel: +31 (0)72 509 4000
 

Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

©  Europagaai - HD-Kanosport – SchoorlActief

Boeken

Boeken kun je met een inschrijfformulier, telefonisch of via onze internetsite. Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Bij versturing van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden en ben je verplicht de betalingen te voldoen. Ook kun je via een e-mail eerst een optie plaatsen. Je moet ons dan binnen de gestelde optietermijn laten weten of je optie al dan niet moet worden omgezet in een definitieve boeking.

Betaling

Zodra wij het boekingsformulier hebben ontvangen, is je boeking definitief en krijg je een factuur/boekingsbevestiging plus reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dien je de aanbetaling binnen 10 dagen over te maken op IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0358 5131 03 - t.g.v. Europagaai. Heereweg 57 te Schoorl. Bij een betaling moet het factuurnummer staan. Het afschrift van je bank is de betaalbevestiging.

Een aanbetaling betreft 20% bij een groepsactiviteit en € 100.00 per persoon bij een vakantie. De totale reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen. Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom ineens te voldoen.

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname aan de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede ondertekenen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige meedoen. 

Reisverzekering en annuleringsverzekering

Bij deelname aan een cursus of activiteit in het buitenland dient men een passende reisverzekering  te hebben waarin deelname aan de activiteit waarvoor ingeschreven is door de verzekering gedekt wordt. We raden je ook zeer nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Voor wildwaterkajakken en brandingkajakken is het verplicht dat in de reisverzekering wildwaterkajakken en/of brandingkajakken (“risico,of uitdagende sporten”) gedekt zijn.

Aansprakelijkheid

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus, activiteit of gezamenlijk koken of het verblijf op locatie in het kampement of paviljoen. Zij zal niet als organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief, behouden zich het recht voor bij calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering door te weinig inschrijvingen wordt het deelname-/cursusgeld geheel of gedeeltelijk zonder het recht op schadevergoeding terug betaald. Bij natuurrampen en onvoorziene omstandigheden wordt het deelname-/cursusgeld niet terugbetaald en is er geen recht op schadevergoeding. Deelnemers met een annuleringsverzekering kunnen hun verzekeringsmaatschappij verzoeken het deelname-/cursusgeld en de geleden schade te vergoeden.

Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden bij vermissing en/of wanneer zij door nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Europagaai beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

Annuleren / wijzigen door deelnemers

Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag die plaats vindt in Europa, kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen en is het totale boekingsbedrag per persoon hoger dan € 100,-, dan wordt het totaalbedrag zonder eventuele kortingen gehalveerd en onder aftrek van eventuele uitbestede of gemaakte kosten terug gestort. De datum waarop Europagaai de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Annuleer je binnen 10 weken voor aanvang van de cursus/activiteit of betreft het een  cursus/activiteit buiten Europa, dan vervalt het recht op terugbetaling.
 
Een annulering kan tot gevolg hebben dat door het ontstaan van te weinig deelnemers een instructeur niet ingedeeld kan worden of dat een deel van de cursus of de gehele cursus niet door zou kunnen gaan. Het is niet acceptabel dat het risico en de gevolgen van een annulering nadelig is voor andere deelnemers, instructeurs of Europagaai. Daarom raden wij je nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Omboeken

Omboeken van een cursus of activiteit naar een andere datum of locatie is alleen mogelijk als dit in de planning van Europagaai past en Europagaai ermee akkoord gaat. Omboeken is dus niet vanzelfsprekend en zeker niet mogelijk als de andere deelnemers, de instructeur of Europagaai hierdoor gedupeerd zouden worden.
•    Is de nieuwe prijs lager dan de prijs van de eerder geboekte cursus of activiteit dan is er geen terugbetaling.
•    Bij een omboeking zijn de kosten10% van het oorspronkelijke factuurbedrag met een minimum van € 20,-.

Groepsindeling

Het indelen van cursusgroepjes wordt ter plekke op de cursus door de instructeurs bepaald. Met een opgegeven niveau of voorkeur kan rekening worden gehouden maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De veiligheid en beste indeling qua niveau zijn bij een groepsindeling het meest bepalend.

Gegevens Europagaai

Europagaai / HD-Kanosport / Schoorlactief 
Heereweg 57
1871EC Schoorl 
Nederland

Tel: 0031(0)72.509.4000  
Mobiel: 0031(0)6.512.59.603 
Fax: 0031(0)72.509.4176

KvK.: 07100245 
IBAN: NL.28.RABO.0358.5131.03 
BIC: RABONL2U
 
Veiligheidskeurmerk: KayakLevel gecertificeerd
Gediplomeerd: NKB- en/of KL-instructeur met geldig EHBO 
Kwaliteitskeurmerk: TOPNORM gecertificeerd