Tel: +31 (0)72 509 4000
 

Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

2002 - 2014 ©  Europagaai - HD-Kanosport – SchoorlActief

Boeken

Boeken kun je met een inschrijfformulier, telefonisch of via onze internetsite. Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Bij versturing van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden en ben je verplicht de betalingen te voldoen. Ook kun je via een e-mail eerst een optie plaatsen. Je moet ons dan binnen de gestelde optietermijn laten weten of je optie al dan niet moet worden omgezet in een definitieve boeking.

Betaling

Zodra wij het boekingsformulier hebben ontvangen, is je boeking definitief en krijg je eenmalig een factuur/boekingsbevestiging plus de verdere reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dien je de aanbetaling binnen 10 dagen over te maken op IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0358 5131 03 - t.g.v. Europagaai. Heereweg 57 te Schoorl. Bij een betaling moet je het factuurnummer vermelden. 
Een aanbetaling betreft 20% bij een groepsactiviteit, € 100,00  per persoon bij een vakantie of cursus of de eerste termijnbetaling bij een gespreide betaling. De totale reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen. 

  • Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom in één keer te voldoen. Bij gespreid betalen moet het volledige bedrag dat je aan ons verschuldigd bent voor 31 december van het jaar waarvoor de boeking geldt volledig betaald zijn. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn vervallen de eventueel van toepassing zijnde kortingen en kunnen administratieve en/of gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.
  • Gespreide betaling
  • Kies je er voor om het bedrag gespreid te betalen dan moet je ons een ondertekende machtiging sturen waarmee wij het maandelijkse bedrag van je bank- of girorekening kunnen afschrijven. Het machtigingsformulier kun je downloaden onder de rubriek “Europagaai - Gespreide betaling”, in de balk boven in op onze website www.europagaai.nl of sturen wij op aanvraag toe.
  • Als eerste betalingstermijn geldt de maand waarop de machtiging is ondertekend.
  • Met uitzondering van de laatste betalingsmaand is het minimum bedrag € 100,- per maand
  • Het totale boekingsbedrag moet voor 31 december van het jaar waarvoor de boeking geldt betaald zijn.
  • Bij storneren of terug laten boeken van een betaling vervalt het recht op gespreide betaling en dient het gehele bedrag dat nog betaald moet worden, conform onze boekingsvoorwaarden waarmee akkoord is gegaan, binnen twee weken na de datum van storneren of terugboeken, betaald te worden.
    .

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname aan de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede ondertekenen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige meedoen.  

Reisverzekering en annuleringsverzekering

Je dient zelf een passende reisverzekering af te sluiten. We raden je ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor wildwaterkajakken en brandingkajakken is het verplicht dat in de reisverzekering wildwaterkajakken en/of brandingkajakken (“risico sporten”) gedekt zijn.

Aansprakelijkheid

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus, activiteit of gezamenlijk koken of het verblijf op locatie in het kampement of paviljoen. Zij zal niet als organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandighe¬den, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. 

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief, behouden zich het recht voor bij calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering door te weinig inschrijvingen wordt het deelname-/cursusgeld geheel of gedeeltelijk zonder het recht op schadevergoeding terug betaald. Bij natuurrampen en onvoorziene omstandigheden wordt het deelname-/cursusgeld niet terugbetaald en is er geen recht op schadevergoeding. Deelnemers met een annuleringsverzekering kunnen hun verzekeringsmaatschappij verzoeken het deelname-/cursusgeld en de geleden schade te vergoeden.

Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden bij vermissing en/of wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Europagaai beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

Annuleren / wijzigen door deelnemers

Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag die plaats vindt in Europa, kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen en is het totale boekingsbedrag per persoon hoger dan € 100,-, dan wordt het totaalbedrag gehalveerd en onder aftrek van eventuele uitbestede kosten terug gestort. De datum waarop Europagaai de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Annuleer je binnen 10 weken voor aanvang van de cursus of activiteit of betreft het een activiteit of cursus buiten Europa, dan vervalt het recht op terugbetaling. We raden je nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een boeking kan alleen met toestemming van Europagaai gewijzigd worden. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft voor de nieuwe boeking ongewijzigd en wordt verhoogd met 10% administratiekosten (met een minimum van € 10,-)  plus het eventuele verschil met het nieuwe factuurbedrag als dit hoger is. Bij wijzigingen vindt geen terugbetaling plaats.

Gegevens

Europagaai / HD-Kanosport / Schoorlactief 
Heereweg 57
1871EC Schoorl 
Nederland

Tel: 0031(0)72.509.4000  
Mobiel: 0031(0)6.512.59.603 
Fax: 0031(0)72.509.4176

KvK.: 07100245 
IBAN: NL.28.RABO.0358.5131.03 
BIC: RABONL2U
 
Veiligheidskeurmerk: KayakLevel gecertificeerd
Gediplomeerd: NKB- en/of KL-instructeur met geldig EHBO 
Kwaliteitskeurmerk: TOPNORM gecertificeerd en mkbOK