Tel: +31 (0)72 509 4000
 

Keurmerken

Keurmerken

Veiligheid staat bij Europagaai hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook aangesloten bij een aantal partijen die helpen de veiligheid in deze tak van sport hoog te houden.
ISO en NEN
Sinds 2009 neemt Europagaai actief deel aan de normcommissie avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten en ondersteund hiermee de ontwikkelingen naar een specifiek ISO keurmerk voor activiteiten met een verhoogd risico zoals bijvoorbeeld wildwater- en brandingkajakken.
 
ISO heeft eind augustus 2009 het voorstel goedgekeurd van ABNT (Brazilië) en BSI (Verenigd Koninkrijk) betreffende de oprichting van een ISO werkgroep 'Adventure Tourism'. Deze werkgroep ressorteert als werkgroep 7 onder ISO/Technical Committee 228 'Tourism and related services'. ISO/TC 228 heeft 67 participerende en observerende landen.
 
NEN heeft de belanghebbende partijen in kaart gebracht, vervolgens de Nederlandse markt geïnformeerd en de behoefte onderzocht onder belanghebbende partijen om actief deel te nemen aan het internationale ISO normalisatiewerk. In november 2009 heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbende partijen. Tijdens de bijeenkomst is de marktverkenning toegelicht, de status van het ISO normalisatie-traject besproken en een open discussie gevoerd over toegevoegde waarde van een ISO norm en het draagvlak in Nederland om hieraan deel te nemen.
 
De aanwezige marktpartijen (waaronder Europagaai) hebben verzocht om een voorstel te maken voor de oprichting van een Nederlandse normcommissie die zich in eerste instantie richt op het volgen van de werkzaamheden van de ISO werkgroep. Op deze wijze kan de Nederlandse markt invloed uitoefenen op de inhoud van de ISO norm en stemmen op de voorstellen van andere landen die zitting hebben in de ISO werkgroep. Nederlandse afspraken kunnen ingebracht worden om als basis te dienen voor mondiale afspraken. Gaandeweg het traject kan de normcommissie bezien of de ISO norm voldoende waarde heeft om als onderdeel van bestaande keurmerken te worden opgenomen en eventueel bij te dragen aan de zelfregulering in Nederland.
 
De normering is in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting in 2013 of 2014 gepresenteerd worden en "wereldwijd" toonaangevend zijn voor overheden, bedrijven en verenigingen. Voor particulieren kan deze normering eenduidig duidelijkheid scheppen.
 
KAYAKLEVEL
Kayak Level is een registratiesysteem specifiek voor wildwaterkajakken. Er zijn niveaus voor kajakkers die onder begeleiding wildwaterkajakken en niveaus voor kajakkers die is staat zijn een groepje kajakkers te begeleiden of instructie te geven. Door middel van een competentielijst wordt inzichtelijk gemaakt in hoever men vaardigheden en technieken beheerst en voor welk niveau wildwater dat is. Kayak Level kent een certificering- en diplomeringsysteem. Deze kunnen via update en bijscholingen geldig worden gehouden.
 
Europagaai werkt al een aantal jaar met het Kayak Level systeem en van vrijwel alle deelnemers die aan een Europagaai wildwaterweek deel hebben genomen wordt er via dit systeem een logboek bij gehouden. In dit logboek is het verloop van deelname aan Europagaai cursussen te zien en zijn het door de Europagaai instructeur toegekende deelnemers niveau opgenomen. Bij een boekingsbevestiging van Europagaai zie je dan ook jouw laatste Technische en Volume niveau staan en wordt er vermeldt in hoever je op wildwater kunt eskimoteren.


 
Veilge actieve vakanties
 
Europagaai company developing:
ISO 21103 Adventure tourism
ISO 211101 AdventurenSafety